Raspored za sedmu sezonu Kao balerina 2020/21

Pančevo: Heroes: ponedeljak 18:00h, sreda 18:00h i petak 17:00h (trenutno nema formirane grupe)

Zemun: Absolute Heroes: ponedeljak 19:45h, sreda 19:45h, četvrtak od 17:30h i subota 17:00h

Dorćol: Heroes: utorak 19:00h, petak 19:00h i subota 11:00h

Dorćol: Absolute Beginners: utorak 18:00h i subota 10:00h

Online izdanje: uključivanje u redovne časove po želji i potrebi