Beograd – Stari grad

Časovi klasičnog baleta za odrasle u centru Beograda se održavaju na adresi

Dobračina 30a, Stari grad

I sprat, sala Sinatra

  • napredni (Heroes) i početni (Absolute beginners) nivo u popodnevnim časovima, a u prepodnevnim časovima Cat People (početni nivo)
  • časovi Heroes 2x ili 3x nedeljno
  • časovi Absolute beginners 2x ili 3x nedeljno
  • časovi Cat People 2x nedeljno
  • mogućnost nadoknade časova na lokaciji u Zemunu
  • mogućnost kombinovanja i nadoknade časova online