Cenovnik

Naš cenovnik


Cene se razlikuju u odnosu na lokaciju gde se održavaju časovi zbog razlike u cenama zakupa sale

Absolute beginners 4.000 rsd mesečno za dva termina nedeljno, odnosno 4.500 rsd za tri termina nedeljno

 • časovi 2x ili 3x nedeljno
 • mogućnost nadoknade časova na lokaciji u Zemunu, kao i online

Heroes 4.000 rsd mesečno za dva termina nedeljno, odnosno 4.500 rsd mesečno za tri termina nedeljno

 • časovi 2x ili 3x nedeljno
 • mogućnost nadoknade časova na lokaciji u Zemunu, kao i online

Cat People 4.000 rsd mesečno za dva termina nedeljno

 • časovi 2x nedeljno
 • mogućnost nadoknade časova online ili u popodnevnim terminima na obe lokacije

Absolute beginners 3.500 rsd mesečno

 • časovi 2x nedeljno
 • mogućnost nadoknade časova na lokaciji na Starom gradu, kao i online

Heroes 3.500 rsd za dva termina nedeljno, odnosno 4.000 rsd mesečno za tri termina nedeljno

 • časovi 2x ili 3x nedeljno
 • mogućnost nadoknade časova na lokaciji na Starom gradu, kao i online

3.000 rsd mesečno

 • časovi 3x nedeljno
 • gotovinom do 15-tog dana u mesecu za tekući mesec
 • preko računa firme