Nadoknada časova

Svi živimo užurbano, često se dešava da nešto poremeti naš dnevni raspored.  Zbog toga smo omogućili nadoknadu časova u nekoj od naših sala i/ili kombinovanje sa online nastavom.

Časovi se održavaju na dve lokacije – u Zemunu i na Starom gradu – i moguće je nadoknaditi časove na obe lokacije, budući da je program po kojem radimo usklađen prema nivoima.