O školi

“Kao balerina” se bavi uvođenjem odraslih početnika u azbuku klasičnog baleta na dve lokacije u Beogradu ( Zemun i Stari grad), kao i online nastavom.

Ideja vodilja za pokretanje ovog programa je da klasičan balet, kao jedinstven spoj fizičke vežbe i umetnosti, a po pravilu predstavlja aktivnost koja se vezuje uz mlada tela i mlade godine, bude dostupan onima koji su te godine odavno ostavili za sobom i omogućiti upravo tom delu populacije da doživi jedan novi aspekt sebe kroz učenje nečeg novog.

Časovi su koncipirani po planu i programu baletskih škola, s tom razlikom što su vežbe težinom i količinom prilagođene odraslim početnicima kako bi se izbegle povrede već formiranih tela.

Muzika je pažljivo odabrana kako bi polaznicima bilo što prijatnije na časovima. Objašnjenja su uvek detaljna i precizna, ali puna poređenja iz svakodnevnog života kako bi se svako što bolje povezao sa pokretima koje neizvežbanom telu deluju neprirodno i apstraktno.

Svetlana Seferović PR studio klesičnog baleta Kao balerina photo Aleksandra Maljković
photo credits Aleksandra Maljković
Glavni ˝krivac˝

Svetlana Seferović

Program i časove je osmislila i drži Svetlana Seferović, baletski pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom svih uzrasta i odraslima. Rođena je 1975. u Beogradu, gde je završila Zemunsku gimnaziju, srednju baletsku školu „Lujo Davičo“ na odseku za klasičan balet, Filološki fakultet na Odseku za skandinavske jezike i književnosti i Interdisciplinarne magistarske studije pri rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Pedagoško iskustvo je stekla u baletskoj školi „Lujo Davičo“ (Beograd), baletskoj školi „Dimitrije Parlić“ (Pančevo), gimnastičkom klubu „Ritam“ (Zemun) kao pomoćni trener za klasičan balet. Od 2014. godine isključivo radi sa odraslima, kroz aktivnosti „Klasičnog baleta za odrasle – Kao balerina.