Program

Kao balerina

PROGRAM

Program je autorski i zaštićen. Osmišljen je tako da se odrasli početnici uvedu u osnove klasičnog baleta na bezbedan i zanimljiv način. Akcenat je stavljen na učenje pravilnog izvođenja baletskih koraka, kao i na razvijanje sposobnosti polaznika da samostalno izvode vežbe kroz njihovo brzo memorisanje i razvoj koordinacije. Program je baziran isključivo na metodici klasičnog baleta, bez primesa pilatesa, joge ili fitnesa.

Do sada se pokazalo da ovakav vid vežbe odlično utiče na raspoloženje polaznika, a lekarsko praćenje je pokazalo da umanjuje tegobe sa kičmenim stubom, ali i zglobovima. To nije nikakvo čudo zato što su baletske vežbe koncipirane na neprekidnoj smeni opterećenja i istezanja mišića, pa oni istovremeno jačaju i postaju elastičniji. Kroz složen zadatak centralnog nervnog sistema da uskladi kretanje gornjih i donjih ekstremiteta, istovremeno pamteći sled koraka u svakoj baletskoj vežbi, jača i koncentracija polaznika za svakodnevne aktivnosti.

Časovi traju 60 minuta i podeljeni su u četiri segmenta: parterne vežbe, vežbe kod štapa, vežbe na sredini i skokovi. Vežbe se menjaju svakog meseca, kako bi se aktiviralo što više različitih mišića.

U zavisnosti od znanja i fizičke spremnosti, grupe su podeljene na početnike (Absolute beginners) i naprednu grupu (Heroes).

Vežbe

Parterne vežbe služe da se mišići i zglobovi zagreju, posebno stopala koja se nikada na taj način ne koriste u svakodnevnom životu, kao i da uvedu polaznike u pravilnu postavku karlice.

Vežbe kod štapa služe da polaznici učvrste težište tela na jednoj i dve noge, kao i da se aktiviraju mišići leđa, gluteusa u držanju kičme i koordinisanju težišta tela s jedne noge na drugu. Takođe, vežbe kod štapa uvode polaznike u složenu koordinaciju istovremenog korišćenja gornjih i donjih ekstremiteta i glave kroz baletske pokrete, a da se držanje kičmenog stuba i njegov siguran, prav položaj tim kretanjem ne ugrozi.

Vežbe na sredini dodatno učvršćuju težište tela na jednoj i dve noge i razvijaju koordinaciju, ali i jačaju svest o položaju i kretanju tela kroz prostor.

Skokovi dodatno jačaju zglobove i mišiće nogu, sa akcentom na dodatno učvršćivanje kičme i specifično „baletsko“ usklađivanje rada skočnog zgloba i zgloba kolena.