I – odosmo u 2022. na vrhovima prstiju…

Heroes na Starom gradu su se vratili na prste tokom poslednjih meseci 2021. I to prilično uspešno, uprkos dvema veoma napornim godinama za nama, koje su vežbanje znatno otežale (jer je za prste veoma bitno redovno pohađanje časova).