Kraj 2021. u pravi čas, za nas… II deo

Heroes su ovu kalendarsku godinu dočekali u Zemunu (za šta nisam bila sigurna) i na Starom gradu (gde je situacija stabilnija u pogledu broja polaznika). Ono što vidite je rezultat upornog rada, entuzijazma i volje. I potrebe da se iz sebe izvuče najbolje.